نفتکش هندی
ورود نفتکش انگلیسی به لنگرگاه بندرعباس 20 جولای 2019

ورود نفتکش انگلیسی به لنگرگاه بندرعباس

نفتکش انگلیسی برای بررسی ابعاد و علت سانحه وارد لنگرگاه بندرعباس شده است.