نمایشگاه سراسری کتاب هرمزگان
حضور نشریات پنج استان کشور در نمایشگاه مطبوعات منطقه خلیج فارس 31 ژانویه 2020

حضور نشریات پنج استان کشور در نمایشگاه مطبوعات منطقه خلیج فارس

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از حضور نشریات پنج استان کشور در نمایشگاه مطبوعات منطقه خلیج فارس خبر داد.