نماینده مردم بروجرد در مجلس
تعیین تکلیف نیرو‌های قراردادی دستگاه‌های اجرایی 10 آگوست 2019

تعیین تکلیف نیرو‌های قراردادی دستگاه‌های اجرایی

عضو کمیسیون مشترک اصلاح و قانون خدمات کشوری از تبدیل وضعیت و تعیین تکلیف نیرو‌های قراردادی دستگاه‌های اجرایی خبر داد.