نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی
استفاده از نمایندگان هرمزگان در تقویت روابط ایران و عمان 25 آگوست 2020

استفاده از نمایندگان هرمزگان در تقویت روابط ایران و عمان

منصور آرامی و حسین رئیسی نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به عنوان مسئول تیم روابط ایران و عمان انتخاب شده‌اند تا با تقویت رتباط با عمان به‌ویژه در حوزه صادرات، رونق و گشایش‌های اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورند.

انتقاد دوباره آرامی از دولت 24 آگوست 2020

انتقاد دوباره آرامی از دولت

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی که در ماه های اخیر بارها دولت را پیکان انتقادات خود قرار داده بود، این بار نیز از وضعیت اداره کشور توسط دولت لب به اعتراض گشود