نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی
پیگیری برای بکارگیری نیروهای بومی در پتروپالایشگاه مهر 03 اکتبر 2020

پیگیری برای بکارگیری نیروهای بومی در پتروپالایشگاه مهر

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت جذب در پروژه‌هایی همچون پتروپالایشگاه مهر با نیروهای بومی و ماندگار باشد، توقع به‌حق مردم هرمزگان است و ما پیگیر این امر هستیم.