نوبخت
۱۲۸۶میلیارد تومان به صندوق بیمه‌بیکاری اختصاص یافت 17 مه 2020

۱۲۸۶میلیارد تومان به صندوق بیمه‌بیکاری اختصاص یافت

یک هزار و ۲۸۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات ریالی منابع یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی به صندوق بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی تخصیص یافت.