نویسنده ادبیات کودک و نوجوان در هرمزگان
کمبود مکان‌های فرهنگی معضلی برای پرورش کودکان هرمزگانی 13 جولای 2020
نویسنده تخصصی ادبیات کودک و نوجوان در گفت‌وگوی اختصاصی با دلفین مطرح کرد؛

کمبود مکان‌های فرهنگی معضلی برای پرورش کودکان هرمزگانی

یکی از بزرگترین مشکلات هرمزگان کمبود مکان‌های فرهنگی، فرهنگسراها و حتی چاپخانه‌ است. در تهران در هر محله‌ای یک فرهنگسرا و خانه کودک دایر شده ولی در بندرعباس وجود چهار یا پنج کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوان کافی نیست و نیازمند مراکز بیشتری است.