نیروگاه سیکل ترکیبی
مرحله نخست نیروگاه هنگام تا پایان سال جاری بهره‌برداری می‌شود 06 اکتبر 2019

مرحله نخست نیروگاه هنگام تا پایان سال جاری بهره‌برداری می‌شود

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان گفت: مرحله اول نیروگاه هنگام با مجموع ظرفیت ۹.۶ مگاوات، با ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی، تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می رسد.