نیروی انتظامی بازوی توانمنددستگاه قضایی
نیروی انتظامی بازوی توانمند دستگاه قضایی است 01 ژوئن 2019
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد؛

نیروی انتظامی بازوی توانمند دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ضمن تأکید بر حمایت قاطع از نیروی انتظامی به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی، از تشکیل دبیرخانه ویژه ‌پرونده های مهم به منظور نظارت مؤثر بر جرایم این حوزه خبر داد.