نیروی بومی
پیگیری برای بکارگیری نیروهای بومی در پتروپالایشگاه مهر 03 اکتبر 2020

پیگیری برای بکارگیری نیروهای بومی در پتروپالایشگاه مهر

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: اولویت جذب در پروژه‌هایی همچون پتروپالایشگاه مهر با نیروهای بومی و ماندگار باشد، توقع به‌حق مردم هرمزگان است و ما پیگیر این امر هستیم.