هفته تعاون
ثبت نام ۵۵۵ تعاونی در چهاردهمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر هرمزگان 21 جولای 2019

ثبت نام ۵۵۵ تعاونی در چهاردهمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر هرمزگان

مدیر تعاون، اداره‌کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان، گفت: 555 تعاونی در سامانه چهاردهمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر ثبت نام کردند.