هفته ناجا
سال‌های تلخ و شیرین یک پلیس 03 اکتبر 2020

سال‌های تلخ و شیرین یک پلیس

سرهنگ «علی مجیدزاده» یکی از فرماندهان پیشین پلیس راه هرمزگان، متولد ۱۳۴۵ و اهل اردبیل است بر آن شدیم که در آستانه هفته ناجا با این سبزپوش عرصه‌ی امنیت به گفتگو بنشینیم.