هنرمندان استان هرمزگان
هنرمندان نصیحت نمی‌خواهندحمایت می‌خواهند 07 فوریه 2021

هنرمندان نصیحت نمی‌خواهندحمایت می‌خواهند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان گفت: هنرمندان نیاز به توصیه و نصیحت ندارند اما قطعاً نیاز به حمایت دارند و به جمع هنرمندان موسیقی آمده‌ام که قول بدهیم که جشنواره بعدی در سال آینده از جانب فرهنگ و ارشاد استان حمایت بیشتری انجام خواهد شد.