هواشناسی اداره کل هوا شناسی هرمزگان
تردد شناورها در تنگه هرمز و دریای عمان با احتیاط صورت پذیرد 02 سپتامبر 2019
دوشنبه 11شهریورماه؛

تردد شناورها در تنگه هرمز و دریای عمان با احتیاط صورت پذیرد

طبق پیش بینی کارشناسان هواشناسی اداره کل هوا شناسی هرمزگان، با تداوم سرعت باد جنوب شرقی، در دریای عمان و تنگه هرمز، توصیه می شود تردد شناورها با احتیاط صورت پذیرد.