هیات مرکزی نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
صلاحیت ۳۰ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در هرمزگان تایید شد 12 ژانویه 2020

صلاحیت ۳۰ داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی در هرمزگان تایید شد

رییس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: براساس بررسی های هیات مرکزی نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از مجموع ۱۱۳ داوطلب نمایندگی این دوره مجلس شورای اسلامی صلاحیت ۳۰ نفر تایید شد.