واحد بنزین‌سازی این پالایشگاه نفت ستاره
تعمیرات اساسی در واحد بنزین سازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس 18 ژوئن 2020
بدون لحظه‌ای توقف در تولید؛

تعمیرات اساسی در واحد بنزین سازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اشاره به تعویض مبدل کمپرسور گردشی گاز هیدروژن واحد بنزین‌سازی این پالایشگاه بدون لحظه‌ای توقف در روند تولید، بیان داشت: از تمام ظرفیت ها برای تامین سبد سوخت کشور استفاده خواهیم کرد.