ورزشکاران شرکت نفت ستاره خلیج فارس
افتخارآفرینی ورزشکاران نفت ستاره خلیج فارس در مسابقات آسیایی و کشوری 13 آگوست 2019

افتخارآفرینی ورزشکاران نفت ستاره خلیج فارس در مسابقات آسیایی و کشوری

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از افتخارآفرینی ورزشکاران این شرکت در مسابقات آسیایی و کشوری خبر داد.