ورزش همگانی
برگزاری اولین المپیاد ورزش‌های همگانی هرمزگان 05 اکتبر 2019
آبان ماه سال جاری؛

برگزاری اولین المپیاد ورزش‌های همگانی هرمزگان

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان هرمزگان گفت: آبان ماه سال جاری اولین المپیاد ورزش‌های همگانی را از جاسک تا گاوبندی برگزار خواهیم کرد.