وزیر دفاع
الحاق هفت فروند شناور به ناوگان دریایی هرمزگان 08 جولای 2019

الحاق هفت فروند شناور به ناوگان دریایی هرمزگان

آئین الحاق هفت شناور کلاس «حیدر» به دریابانی نیروی انتظامی هرمزگان با حضور وزیر دفاع، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و فرمانده نیروی انتظامی کشور، در بندرعباس برگزار شد.