وضعیت هوای هرمزگان یکشنبه 13 مردادماه 98
تردد با احتیاط شناورهای سبک و صیادی در تنگه هرمز 04 آگوست 2019
یک‌شنبه 13 مردادماه 98؛

تردد با احتیاط شناورهای سبک و صیادی در تنگه هرمز

توصیه می‌شود تردد شناورها با احتیاط انجام شود و تمهیدات لازم جهت تردد ایمن شناورها صورت پذیرد.