پارکینگ فرودگاه بندرعباس
ترددهای کمتر از ۱۵ دقیقه در فرودگاه بندرعباس رایگان شد 20 ژانویه 2020

ترددهای کمتر از ۱۵ دقیقه در فرودگاه بندرعباس رایگان شد

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: با ورود دستگاه قضایی، تردد کمتر از ۱۵ دقیقه وسائل نقلیه به فرودگاه بین المللی بندرعباس رایگان شده است.