پالایشگاه نفت بندرعباس
افزایش سودآوری پالایشگاه‌ها افـزایش توقع مردم هرمزگان 07 سپتامبر 2020

افزایش سودآوری پالایشگاه‌ها افـزایش توقع مردم هرمزگان

توقع می‌رود پالایشگاه‌ها در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی گام بردارند و ‌ذی‌نفعان اصلی خود که مردمان محلی هستند را فراموش نکنند و شاهد خدمات بیشتری از سوی این صنایع عظیم ملی به مردم هرمزگان باشیم.