پرونده شهادت دو تن از مأموران دریابانی شهرستان میناب
صدور رای کیفرخواست عوامل شهادت مأموران دریابانی میناب 17 ژوئن 2019

صدور رای کیفرخواست عوامل شهادت مأموران دریابانی میناب

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: پرونده شهادت دو تن از ماموران دریابانی میناب جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شد.