پزشکان بندرعباس
بازی ۲۴ پزشک با آبروی جامعه‌ی پزشکان هرمزگان 21 نوامبر 2020

بازی ۲۴ پزشک با آبروی جامعه‌ی پزشکان هرمزگان

با توجه به اعتراض تنی چند از پزشکان بندرعباس و گلایه شهروندان، به سراغ یکی از پزشکان معترض رفتیم و مسئله را جویا شدیم که در ادامه می خوانید.