پست
ازدحام اداره پست بنـدرعباس در روزهـای کـرونـایـی 16 ژانویه 2021

ازدحام اداره پست بنـدرعباس در روزهـای کـرونـایـی

با توجه به شیوع ویروس کرونا خدمات پستی بسیار کند شده است و شهروندان بندرعباسی مجبور هستند برای دریافت مرسوله‌های پستی خود به‌صورت حضوری به اداره پست مراجعه کنند.