پست استان هرمزگان
ازدحام اداره پست بنـدرعباس در روزهـای کـرونـایـی 16 ژانویه 2021

ازدحام اداره پست بنـدرعباس در روزهـای کـرونـایـی

با توجه به شیوع ویروس کرونا خدمات پستی بسیار کند شده است و شهروندان بندرعباسی مجبور هستند برای دریافت مرسوله‌های پستی خود به‌صورت حضوری به اداره پست مراجعه کنند.