پلیس راهور هرمزگان
لزوم نظارت بیشتر بر محور بندرعبـاس- بندرشهیـدرجایی 01 نوامبر 2020

لزوم نظارت بیشتر بر محور بندرعبـاس- بندرشهیـدرجایی

در شرایطی که شریان اقتصادی کشور به محور بندرعباس-بندرشهیدرجایی وابسته است و رفت وآمد پرسنل و انتقال بار مرتبط با صنایع استراتژیک نفتی، بندر حیاتی شهید رجایی، صنایع عظیم معدنی و بزرگ‌ترین مجتمع کشتی‌سازی خاورمیانه از طریق این محور صورت می‌پذیرد، نباید زیرساخت‌ها، زیبایی و نظم آمد و شد در چنین حالتی قرار داشته باشد.