پمپ بنزین های هرمزگان
کد ملی مالکان خودروها رمز پیش فرض کارت های سوخت شد 29 مارس 2020
به منظور کاهش مراجعات مشتریان و پیشگیری از انتشار ویروس کرونا؛

کد ملی مالکان خودروها رمز پیش فرض کارت های سوخت شد

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان خبر داد: افرادی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند می توانند از رمز پیش فرض کارت‌های سوخت تا اطلاع بعدی استفاده کنند و نیازی به مراجعه به مراکز و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و تحویل مدارک نیست.