پیاده روهای شهر بندرعباس
ساده از پیاده‌روهای بندرعباس نگذریم 07 جولای 2020

ساده از پیاده‌روهای بندرعباس نگذریم

شهر بندرعباس از جمله شهرهای بندری‌ست که پیاده روها باید با توجه به معماری خاص ساحلی و سنتی در این استان مزین شود اما در این شهر آن‌گونه که باید، برای تنظیف و زیباسازی پیاده‌روها اقدامی صورت نگرفته  و با گذشت زمان شاهد فرسوده شدن پیاده‌روها هستیم به‌گونه ای که عابران از عبور و مرور در آن هیچ لذتی نمی‌برند.