پیشگیری از اعتیاد
زنگ خطر برای جامعه کارگری هرمزگان 18 جولای 2019
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استاندار هرمزگان مطرح کرد؛

زنگ خطر برای جامعه کارگری هرمزگان

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استاندار هرمزگان با اشاره به‌اینکه بیشترین افرادی که در دام اعتیاد گرفتار می‌شوند کارگران ماهر هستند، گفت: متاسفانه ما در جایگاه سیزدهم کشور در زمینه اعتیاد کارگران قرار داریم.