کارت سوخت بندرعباس
کد ملی مالکان خودروها رمز پیش فرض کارت های سوخت شد 29 مارس 2020
به منظور کاهش مراجعات مشتریان و پیشگیری از انتشار ویروس کرونا؛

کد ملی مالکان خودروها رمز پیش فرض کارت های سوخت شد

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان خبر داد: افرادی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند می توانند از رمز پیش فرض کارت‌های سوخت تا اطلاع بعدی استفاده کنند و نیازی به مراجعه به مراکز و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و تحویل مدارک نیست.

کارت سوخت، مهره‌ی سوخته یا کلید حل مشکل قاچاق 04 دسامبر 2018

کارت سوخت، مهره‌ی سوخته یا کلید حل مشکل قاچاق

آیا استفاده از کارت های سوخت می تواند شفافیت را در مصرف این کالای استراتژیک افزایش دهد یا تنها قرار است به صورت صوری اقداماتی صورت پذیرد و خروجی آن افزایش قیمت سوخت یا سهمیه بندی باشد؟!