کارت سوخت هرمزگان
کارت سوخت، مهره‌ی سوخته یا کلید حل مشکل قاچاق 04 دسامبر 2018

کارت سوخت، مهره‌ی سوخته یا کلید حل مشکل قاچاق

آیا استفاده از کارت های سوخت می تواند شفافیت را در مصرف این کالای استراتژیک افزایش دهد یا تنها قرار است به صورت صوری اقداماتی صورت پذیرد و خروجی آن افزایش قیمت سوخت یا سهمیه بندی باشد؟!