کارت ملی هوشمند
مهلت نام نویسی دریافت کارت ملی هوشمند تا پایان سال جاری 11 دسامبر 2019

مهلت نام نویسی دریافت کارت ملی هوشمند تا پایان سال جاری

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان، گفت: افرادی که برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام نکرده‌اند تنها تا پایان سال مهلت دارند که برای نام نویسی اقدام کنند.

عدم ارائه خدمات به دارندگان کارت‌ ملی قدیمی 30 جولای 2019

عدم ارائه خدمات به دارندگان کارت‌ ملی قدیمی

مدیرکل ثبت‌احوال استان هرمزگان گفت: از ابتدای خردادماه، ارائه خدمات در دستگاه‌های اجرایی و اداره‌ها، تنها با ارائه کارت ملی هوشمند صورت می‌گیرد.