کارلوس فوئنتس
نگاهی به زندگی کارلوس فوئنتس 13 ژانویه 2019

نگاهی به زندگی کارلوس فوئنتس

بی شک یکی از تاثیرگزارترین نویسندگان معاصر جهان فوئنتس است که خدمت بزرگی به ادبیات کرده و با استعداد فوق‌العاده و ناب خود برای همیشه نامش را در تاریخ به ثبت رسانده است.