کارگران هرمزگان
لزوم ساماندهی رفت و آمد کارگران به صنایع غرب 04 فوریه 2019

لزوم ساماندهی رفت و آمد کارگران به صنایع غرب

به دلیل در دسترس نبودن سرویس رفت و آمد ایمن و البته ارزان قیمت برای انتقال کارگران به صنایع غرب بندرعباس، این افراد با مشکلات فراوانی مواجه هستند.