کارگران هرمزگانی
نگذاریم هفت‎‌تپه در هرمزگان به وقوع بپیوندد 04 دسامبر 2018

نگذاریم هفت‎‌تپه در هرمزگان به وقوع بپیوندد

نظارت نهادهای مدیریتی استان بر فعالیت های صنایع نه تنها جلوی ورشکستگی و تخلفات مالی را می گیرد بلکه می تواند به ارتقا تولید و افزایش میزان تولید بیانجامد.