کاریابی های هرمزگان
فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشترین جویندگان کار مراکز کاریابی های هرمزگان 20 ژوئن 2019

فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشترین جویندگان کار مراکز کاریابی های هرمزگان

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: 55 درصد از مجموع جویندگان کار استان در مراکز کاریابی ها فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.