کاندیدای عضویت در هیات رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان
اتاق بازرگانی هرمزگان نیازمند تحلیل و نگاه نو 21 جولای 2019

اتاق بازرگانی هرمزگان نیازمند تحلیل و نگاه نو

کاندیدای عضویت در هیات رئیسه اتاق بازرگانی هرمزگان گفت: باید کسانی را به عنوان اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی انتخاب کنیم که تحلیل درستی از شرایط موجود کشور داشته باشند تا بتوانند بر اساس واقعیت‌های موجود تصمیم سازی کنند.