کاهش زندانیان مهریه در هرمزگان
مهریه امسال کمتر یقه‌ی هرمزگانی ها را گرفته است 30 سپتامبر 2019

مهریه امسال کمتر یقه‌ی هرمزگانی ها را گرفته است

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان از کاهش بیش از 90 درصدی زندانیان مهریه در هرمزگان طی یک سال اخیر خبر داد.