کتابخانه
فقر کتابخانه در بندرعباس 14 نوامبر 2020
مدیرکل کتاب‌خانه‌های هرمزگان در گفت‌وگو با دلفین مطرح کرد؛

فقر کتابخانه در بندرعباس

مدیرکل کتابخانه های هرمزگان، گفت: از اهالی رسانه خواستار بهبودی اوضاع کتاب و کتاب خوانی استان هستیم چرا که فقر فرهنگی به مراتب بیشتر از فقر اقتصادی هنجارآفرین و مشکل‌ساز است.