کتاب هیچ دوستی به جز کوهستان
هیچ دوستی به جز کوهستـان 04 اکتبر 2020
نگاهی به کتابی که جهان را تحت تاثیر خود قرار داد؛

هیچ دوستی به جز کوهستـان

نویسنده برای نجات خویش از مرگ ناخواسته و فراموشی لحظه‌های تلخ و طوفانی، به نوشتن پناه برده و به بازسازی صحنه‌های خشن و زمختی می‌پردازد که خود و دیگران در آن محاصره شده‌اند.