کرونای انگلیسی
آشنایی با واکسن کرونایی که به اولین گروه در هرمزگان تزریق شد 14 فوریه 2021
دلفین به صورت اختصاصی گزارش می‌دهد؛

آشنایی با واکسن کرونایی که به اولین گروه در هرمزگان تزریق شد

واکسن روسی کرونای «اسپوتنیک وی» در هرمزگان با تزریق به دکتر «حسنی آزاد»، متخصص بیماری‌های عفونی چهارشنبه بیست و دوم بهمن‌ماه آغاز شد. در سهمیه نخست برای ۸۰ نفر واکسن روسی اسپوتنیک دریافت شده که در دو دوز و در فاصله دو هفته باید تزریق صورت بگیرد.