کریدور ساحلی
کریدور ساحلی جنوب کشور تا پایان دولت دوازدهم تکمیل می‌شود 26 سپتامبر 2019

کریدور ساحلی جنوب کشور تا پایان دولت دوازدهم تکمیل می‌شود

طبق برنامه‌ریزی انجام شده امیدواریم با تامین مالی بخش‌هایی از این کریدور، تا پایان دولت دوازدهم این شبکه بزرگراهی را مورد بهره‌برداری قرار دهیم.