کلثوم کاملیا
زن بودم و ثابت کردم که می‌تـوانم / قصد رفتن از میناب به بندرعباس را هم ندارم چه برسد خارج 23 فوریه 2021
در روز ملی کارآفرینی پای درددل کارآفرین موفق هرمزگانی؛

زن بودم و ثابت کردم که می‌تـوانم / قصد رفتن از میناب به بندرعباس را هم ندارم چه برسد خارج

مدیر کارخانه صنایع غذایی کلثوم و کاملیا، گفت: موقعیت برای مهاجرت من در شهرهای دیگر و حتی برای خروج از کشور بسیار بوده است اما هیچ‌گاه دلم نخواست که میناب را حتی به مقصد بندرعباس که مرکز استان است ترک کنم.