کمیته امداد امام خمینی هرمزگان
واگذاری سه هزار و ۲۶۶ انشعاب رایگان به مددجویان هرمزگانی 30 مه 2019

واگذاری سه هزار و ۲۶۶ انشعاب رایگان به مددجویان هرمزگانی

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان هرمزگان، گفت: سه هزار و 266 فقره انشعاب رایگان سال گذشته به مددجویان زیرپوشش این نهاد واگذار شد.