کمیسیون قضایی مجلس
نحوه تابعیت فرزندان مادران ایرانی در مجلس تعیین شد 08 سپتامبر 2019

نحوه تابعیت فرزندان مادران ایرانی در مجلس تعیین شد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس گفت: با مصوبه این کمیسیون فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی در صورت نداشتن مشکل امنیتی، تابعیت ایرانی می‌گیرند.