کنگره فوق العاده خانه‌کشاورز
كنگره سراسري فوق العاده خانه‌كشاورز كشور برگزار شد 23 ژوئن 2019

كنگره سراسري فوق العاده خانه‌كشاورز كشور برگزار شد

دبیرخانه کشاورز هرمزگان گفت: کنگره فوق العاده خانه‌کشاورز کشور باحضور "عیسی کلانتری" دبیرکل این خانه و تعداد كثيري از کشاورزان برگزار شد.