کودک همسری در هرمزگان
بـررسی علـل افـزایش آمـار کودک‌همسری در هرمزگان 08 نوامبر 2020
جامعـه شنـاس هرمزگانی در گفت‌وگوی اختصاصی با دلفیـن تشریح کرد؛

بـررسی علـل افـزایش آمـار کودک‌همسری در هرمزگان

امروز ازدواج و طلاق هر دو به چالشی بزرگ برای کشور و به تبع آن استان هرمزگان تبدیل شده‌اند و سر ریز بسیاری از معضلات فرهنگی و اجتماعی خود را در این بخش نشان می‌دهد