کووید19
جدیدترین آمار کرونا در کشور 16 مه 2020
از 26 تا 27 اردیبهشت ماه 99؛

جدیدترین آمار کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، از ابتلا جدید یک هزار و ۷۵۷ بیمار به ویروس کرونا خبر داد.