کیت تشخیص مولکولی کرونا
چند و چون ساخت کیت تشخیص همزمان کرونا و آنفولانزا 21 سپتامبر 2020

چند و چون ساخت کیت تشخیص همزمان کرونا و آنفولانزا

انتشار خبر ساخت کیت تشخیص همزمان کرونا و آنفولانزا در هرمزگان موجی از امید و خوشحالی را در بین ساحل‌نشینان و سایر مردم ایران ایجاد کرد.

ساخت کیت تشخیص مولکولی کرونا توسط محققان ایرانی 31 مه 2020

ساخت کیت تشخیص مولکولی کرونا توسط محققان ایرانی

کیت تشخیص مولکولی کرونا با ظرفیت تشخیص ۵۵ دقیقه توسط محققان ایرانی ساخته شد.